Vi kan nå kontaktes på nett via helsenorge.no:

*Bestilling av time

*Fornying av resepter

*E-konsultasjon 

*Kontakt med legekontoret

Logg inn på helsenorge.no/kontaktfastlegen